Tolkeservice

Liink ApS tilbyder forskellige tolkningstyper

Liink ApS tilbyder en bred vifte af forskellige tolkningstyper. Vore kunder, lige fra internationale myndigheder, den offentlige sektor og forretningsdrivende organisationer, finder Liink ApS tolkeservice uvurderlig i forbindelse med deres daglige forretningsgange.

Liink ApS tolke er alle kvalificerede og har brancheerfaring og -kendskab. Vore mere end 650 tolke tilbyder tolkningsydelser på over 250 sprog og dialekter, og har erfaring med de mest komplekse og følsomme situationer.

Alle vore tolke har en generel viden om det danske samfunds opbygning og funktion, foruden ekspertise indenfor særlige fag og den tilhørende terminologi.

Telefon-/Videotolkning bruges bl.a. i den offentlige sektor f.eks. kommuner, skoler, daginstitutioner, uddannelsessteder, jobcenter, sundhedsplejesker (hjemmebesøg) mm. såvelsom i den privatsektoren f.eks. bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, salgsmøder, konferencer, workshops, messer, præsentationsmøder, foredrag, forretningsrejser mm.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.

 

 

Der tolkes mellem to parter, hvor der er behov for, at tolken med det samme gengiver det, der bliver sagt.

Denne form for tolkning bliver typisk anvendt, hvis man har udenlandske gæster, som skal forstå, hvad der bliver sagt under et stormøde eller konference.

Denne tolkning sendes normalt via hovedtelefoner ved store konferencer, mediebegivenheder og direkte tv-udsendelser eller som hvisken i mindre omgivelser, f.eks. retssale. Tolken taler samtidig med, at denne lytter til og forstår den næste sætning. Denne løsning kræver teknisk udstyr som f.eks. kabiner, teknisk lydudstyr, som vi mere end gerne er behjælpelige med.

Anvendes ved små formelle og uformelle møder, f.eks. hvor der holdes tale for gæster af forskellige nationaliteter. Tolken afventer en passende pause, før oversættelsen gengives i et kort resumé.

Kunden vælger selv om der ringer op, til vores system eller benytte eget system, fremgangsmåden vil fremgå ved bestilling.

Så snart man er logget på starter sessionen – simpelt og sikkert. Når sessionen er slut er alt registreret automatisk af vores systemer bla. start og slut tidspunktet, så kunden kan fortsætte sin arbejdsgang uden at skulle til at udføre yderligere.

Liink benytter et professionelt system inden for videotolkning, som gør at vor kunder ikke behøver andet end en internet forbindelse, webcam og evt. et headset – resten sørger vi for!

Kunden kobler sig op, på vores system, via den henvisning som er modtaget ved bestilling. Så snart man er logget på starter sessionen – simpelt og sikkert. Når sessionen er slut er alt registreret automatisk af vores systemer bla. start og slut tidspunktet, så kunden kan fortsætte sin arbejdsgang uden at skulle til at udføre yderligere.

* Vores systemer kan bruges over alt, da det er geografisk fleksibelt, understøtter alle styresystemer (Windows, Mac OS X, Linux), samt mobil styresystemer (iPhone, iPad, Android, Symbian, Windows Mobile)

0 +
Tolketimer