Om os

VORES HISTORIE

Vi er en familieejet virksomhed der i over 20 år har specialiseret sig i at løse sprogbarrierer

Ideen udsprang af en voksende efterspørgsel på en professionel og troværdig i branchen. Den opgave grab stifterne Konstantinos Ioannidis og hans søn, Themis Ioannidis, som gennemanalyseret markedet og stiftede derefter Link Tolkeservice som i dag hedder Liink.

Selskabet startede med en tolk, en kunde og efter kort tid voksede det stødt til at vi i dag er landsdækkende, råder over 650 tolke, oversættere, undervisere m.m. med indgående kendskab til over 250 sprog og dialekter, som alle står klar til enhver type opgave, vore kunder måtte ønske af os.

Uanset opgavens størrelse og omfang kan vi altid garantere for service af højeste kvalitet og diskretion, da alle personer tilknyttet Liink ApS er underlagt tavshedspligt efter straffelovens § 152.

Læs mere om vores Vision, Mission, Holdning og Værdier

VISION

Liinks´ vision er at være en effektiv, innovativ og respekteret samarbejdspartner af højeste kvalitet inden for vore serviceområder;

det men vi at vi har nået – men vi vil mere!

Vi ønsker at være på et niveau, hvor kampen ikke er om at være én af de bedste, men om at være den bedste i branchen. Den bedste er den virksomhed, der:

 • har de mest tilfredse kunder  
 • er den bedste arbejdsplads
 • har en stabil og god indtjening

For at blive den bedste i branchen, arbejder vi med strategisk fokus på tre områder: kundetilfredshed, medarbejdere og indtjening. Følger vi strategien på de tre områder, bliver vi branchens bedste.
 
Medarbejdernes trivsel og kompetence har stor betydning for Liink ApS, der lever af service og viden. Liink ApS skal være branchens bedste arbejdsplads, og det når vi ved at være bedst til at finde de rigtige medarbejdere, attraktive tilbud til medarbejderne, mulighed for videreudvikling, og ved at belønne vore dygtige medarbejdere.

MISSION

Liink ApS’ mission er helt klar:

”Fejl er ikke er en mulighed”

Dette beskriver på bedste vis vort engagement i konstant at forbedre vore arbejdsprocesser, sikkerhedsprocedurer og produkter samt at opfange og rette enhver unøjagtighed og uhensigtsmæssighed.

 • Service mission – At vi kontinuerligt videreudvikler vores service til en stadig højere kvalitet ud fra et fortsat ønske om at benytte virksomhedens grundprincipper.
 • Økonomisk mission – At lede virksomheden på en mere udbytterig og bæredygtig måde, for herved at øge virksomhedens værdi for ejeren og derigennem give mulighed for at udvikle vore medarbejdere.
 • Social mission – At lede virksomheden på en måde, der proaktivt anerkender den afgørende betydning, virksomheden har i samfundet, og på den baggrund tage initiativer til at forbedre sociale og miljømæssige forhold både lokalt såvel som nationalt.

FILOSOFI

Der er to ting i vores grundholdning, der binder os sammen:
viljestyrke & engagement

Vi er klar over, at vi kun kan nå vore mål ved at tage højde for det behov som efterspørges blandt mennesker, kunder og politikere/organisationer

En vilje til at opnå succes

Vi arbejder altid ud fra klare mål, og vi ønsker brændende at lykkes. Vi vil skabe fremtiden inden for bedre forståelse.

Et stort engagement i det vi gør

Hos Liink ApS deler vi en fælles passion: bedre forståelse. Vi arbejder konstant på at realisere denne drøm, og vi er ikke tilfredse, før den en dag bliver til virkelighed.

Så vi lytter altid til, hvad folk har at sige, og vi er altid åbne overfor andres idéer.

VÆRDIER

 • Ærlighed → Liink viser respekt!
 • Ansvarlighed → Liink tager ansvar!
 • Kvalitet → Liink leverer!

Liinks tre grundlæggende værdier udtrykker rammen for den adfærd, vi ønsker at møde kunder og medarbejdere med. Værdierne er det holdningsmæssige udgangspunkt for alle vore aktiviteter og handlinger i hverdagen.

Liinks ærlighed er ikke til forhandling, og derfor respekterer vi vore kunder, vore kolleger og vore virksomhed.
Vi tror på værdiskabelse gennem:

 • Forandring – Verden forandrer sig i stigende tempo, og derfor skal vi være gode til at se mulighederne i forandringer og have viljen til løbende at justere vores kurs. For at blive stadig dygtigere må vi derfor have modet til at løbe kalkulerede risici.
 • Forenkling – Vi er tilhængere af ikke at gøre ting mere komplekse, end de behøver at være. Forenkling er vigtig for styrkelse af effektivitet og konkurrenceevne.
 • Åbenhed – Vi vil betragtes som en åben virksomhed, og der hvor vi kan, deler vi vor viden både internt og eksternt.
 • Ansvarlig adfærd – Vi tager altid ansvar for vore handlinger og forsøger derfor at minimere eventuelle negative effekter af vores virksomhed.

Vi er som medarbejdere i Liink ApS alle ansvarlige for at efterleve disse værdier i vort daglige arbejde.